Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết sô 52/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 Về việc nhiệm vụ Kinh tế Xã hội 6 tháng cuối năm 2019
    Ngày đăng: 5/8/2019     Số lần download: 552
    Dung lượng File: 4 MB     Download
NGHỊ QUYẾT 48 HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 về việc phê duyệt bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 từ nguồn trợ cấp có mục tiêu ngân sách cấp trên; nguồn dự phòng tăng lương và nguồn dự phòng ngân sách
Trang: 1  |  2 |