Tin nổi bật

Thông tin chế độ, chính sách lao động

Thêm nhiều chính sách thu hút và khuyến khích cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long

23/07/2019 19:54
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2019, trên cơ sở tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh việc ban hành chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long, chiều 23/7, Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cùng Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo nghị quyết này.
 
 
Quang cảnh cuộc họp.

Theo tờ trình, dự thảo nghị quyết, tới đây, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành ưu tiên đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long, gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Nuôi trồng thủy sản, được đào tạo theo hình thức chính quy tại trường từ năm học 2019-2020 đến năm học 2027-2028.

Các chính sách trong Dự thảo Nghị quyết này được đánh giá là đủ mạnh để Trường Đại học Hạ Long thu hút nhiều sinh viên có năng lực học tập tốt, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sinh viên phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Trong đó, thưởng các sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành đang học từ 21 điểm trở lên trong năm tuyển sinh từ năm 2020 đến năm 2024, từ 19 điểm trở lên trong năm tuyển sinh 2019; chính sách hỗ trợ học tập mua đồ dùng học tập, học phí, bố trí chỗ ở… đối với các sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên theo tỷ lệ; chính sách thưởng đối với sinh viên có kết quả học tập trung bình trong học kỳ đạt loại giỏi trở lên. Chính sách thưởng cho sinh viên đạt tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc…

Qua thẩm tra các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung trong dự thảo nghị quyết và tham gia một số nội dung cụ thể để đảm bảo cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tới. Sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, các đại biểu đề nghị làm tốt công tác thông tin truyền thông đến nhân dân, các em học sinh, sinh viên được biết và tiếp cận chính sách này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch.  
 
                                                                                              Minh Hiền – Phạm Hưng
Nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=85255
Các tin liên quan: