Tin nổi bật

Chuyên mục Nhân quyền

1. Chuyên mục chân dung cuộc sống - VTV4 
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv4/chan-dung-cuoc-song-0.htm
2. Chuyên mục nhận diện sự thật - QPVN
http://www.qpvn.vn/danh-muc/binh-luan/nhan-dien-su-that.html
3. Chuyên mục góc nhìn sự thật - ANTV
http://www.antv.gov.vn/video/goc-nhin-su-that-59.html