Tin nổi bật

tuyên tuyền về chế độ, chính sách người có công

Kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng – giai đoạn 3

12/08/2020 10:38
 
UBND TP Cẩm Phả tổ chức kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện  nhà ở cho người có công với cách mạng – giai đoạn 3 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến -  Phó Chủ tịchUBND Thành Phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án chủ trì hội nghị.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Qua rà soát, tổng hợp, tổng số hộ người có công với cách mạng đề nghị hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thành phố - giai đoạn 3 là 245 hộ. Trong đó xây mới là 130 hộ, sửa chữa là 115 hộ. Với mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/hộ, mức hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng /1 hộ. Đến nay, số hộ hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở là 37 hộ; số hộ đang tiến hành xây mới, sửa chữa nhà ở là 28 hộ.
 

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịchUBND Thành Phố kết luận hội nghị
 
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu phân tích làm rõ kết quả đạt được và các khó khăn vướng mắc, Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Đinh Ngọc Chiến yêu cầu: Các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố, và các phường, xã tích cực đôn đốc việc triển khai, kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng nhà đối với những hộ thuộc diện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các phường, xã để giải ngân cho các hộ gia đình thuộc diện nhận hỗ trợ; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đối với các hộ có đủ điều kiện còn lại được nhận hỗ trợ, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ báo cáo lên TP xong trước ngày 20/8 và một số nội dung liên quan khác...   
                                                                                                                                          Vũ Hiền
Nguồn: 
https://quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=17205
Các tin liên quan: