Tin nổi bật

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

ISO điện tử: Hướng đến hiện đại hóa nền hành chính

 
Với ưu điểm “rõ việc, rõ người, rõ cách làm”, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp. Tại Quảng Ninh, việc vận hành hệ thống ISO đã và đang được triển khai tích cực, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.


Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhận thấy rõ tính ưu việt của HTQLCL trong việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), từ năm 2005 tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ công ích của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Qua các giai đoạn chuyển đổi, nâng cấp, hiện toàn bộ các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động và giải quyết các TTHC. Các xã, phường của tỉnh cũng đang thực hiện chuyển đổi sang HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo đánh giá, việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã giúp xử lý công việc được nhanh chóng, khoa học, hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ được quy trình thực hiện, đảm bảo các hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật và đúng hạn.

Các quy trình TTHC được thực hiện theo hướng đơn giản, thuận tiện, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Nhiều sở, ngành, địa phương đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 40-60%; như Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh cắt giảm trung bình trên 70% thời gian giải quyết các thủ tục, Sở TN&MT cắt giảm trên 38% thời gian giải quyết thủ tục, Sở Công Thương cắt giảm 68% thời gian giải quyết thủ tục...


Sở KH&CN tổ chức tập huấn ISO 9001:2015 cho cán bộ cấp xã, phường.

Cùng với đó, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy được nâng lên; giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Theo khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ năm 2016 đến nay, mức độ hài lòng của người dân tăng dần từ 95% đến 99%.

Trên cơ sở những kết quả mà HTQLCL ISO 9001:2015 mang lại, tỉnh đang có lộ trình để chuyển đổi sang ISO điện tử nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Với ISO điện tử này, việc giải quyết TTHC không chỉ tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO, mà còn được thực hiện trực tuyến. Cách làm này giúp người dân tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức.

Theo ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN: Sở KH&CN đang xây dựng Đề án triển khai hệ thống phần mềm ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2020-2021. Dự án sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, phần mềm ISO cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức tập huấn vận hành cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống ISO điện tử. Dự kiến, việc áp dụng ISO điện tử sẽ được triển khai thí điểm ở 15 đơn vị, tiến hành nhân rộng ở các cơ quan hành chính trên toàn tỉnh vào năm 2021.


Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái.
“Mục tiêu của ISO điện tử là hướng đến xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại địa phương” - ông Nam cho biết.
Bằng cách áp dụng ISO điện tử, việc thực hiện TTHC sẽ trở nên khoa học, nhanh chóng hơn. Quá trình kiểm soát mọi công việc cũng mang tính hệ thống, không rời rạc. Nhờ đó, lãnh đạo cao nhất của cơ quan có thể nắm được tình hình thực hiện TTHC công tại đơn vị tốt hơn. Đây cũng là hướng đi tất yếu nhằm tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh Quảng Ninh.
 
                                                                                                                                                Nguyên Ngọc
Nguồn: 
https://quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=93231

 
Các tin liên quan: