Tin nổi bật

Thông tin chế độ, chính sách lao động

Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

17/12/2019 13:00
 
Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đáp ứng được nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ngày 2/12/2019.
Trong năm 2019, Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh đã thực hiện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai sử dụng thêm con dấu thứ 2 tại Trung tâm để thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình 5 bước, bao gồm “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả ngay tại Trung tâm”. Đến nay, cấp tỉnh đã có 19 sở, ngành, đơn vị trực thuộc sở, ngành triển khai sử dụng con dấu thứ 2 tại Trung tâm theo Quy chế phối hợp quản lý con dấu đã ký kết; tổng số TTHC thực hiện theo quy trình 5 bước ngay tại Trung tâm là 1.040/1.367 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ngành, chiếm 76%. Đối với cấp huyện, cấp xã có từ 90-100% TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết ngay tại chỗ.
Cùng với đó, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, lựa chọn TTHC đủ điều kiện thực hiện nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về "Tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh” và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện đưa thêm các TTHC của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp ngoài tỉnh.
Tính đến nay, tổng số TTHC đã được công bố theo quy định là 1.882 TTHC (không bao gồm các TTHC của các cơ quan ngành dọc Trung ương). Trong đó, cấp tỉnh 1.498 TTHC, cấp huyện 283 TTHC, cấp xã 101 TTHC. Số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh là 1.442, gồm có 1.367 TTHC của các sở, ngành thuộc tỉnh, 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, 18 TTHC của Công ty Điện lực Quảng Ninh và 1 TTHC của Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh; 100% các TTHC cấp huyện, xã đã được đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Qua đó, đã góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các TTHC.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hướng dẫn người dân làm TTHC.
Chị Đỗ Mai Phương, Kế toán Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đất Việt (Cẩm Phả) chia sẻ: Tôi đến Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh để làm thủ tục thay đổi cổ đông và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty. Cách xử lý công việc của cán bộ, nhân viên ở đây rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Với các thủ tục hồ sơ, tôi được hướng dẫn dễ hiểu, giấy tờ nhanh gọn, không rườm rà hay mất nhiều thời gian như trước. Hơn nữa, tôi thấy các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm rất nhanh, gọn, đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và được công bố, niêm yết công khai, minh bạch, giúp cho công dân, doanh nghiệp rất thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu. Những thuận lợi này hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp chúng tôi.
Đáng chú ý, từ đầu tháng 9/2019, Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã chính thức được đi vào hoạt động với đầy đủ trang thiết bị, hệ thống hạ tầng khang trang. Trung tâm được thiết kế 1 tầng hầm, 5 tầng nổi với kiến trúc đẹp, chất lượng, quy mô trên tổng diện tích mặt sàn rộng 7.650m2, gồm: Sảnh, khu vực đón tiếp, khu làm việc của các đơn vị, trung tâm đấu giá, sân vườn, sân thượng và các hạng mục phụ trợ...
Tại Trung tâm, các thiết bị vận hành đều được đầu tư đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm công nghệ trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, đảm bảo thuận tiện trong quá trình giao dịch cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Vị trí làm việc của cán bộ các sở, ngành, lĩnh vực cũng được bố trí rộng rãi, trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, thiết bị hiện đại. Đây được coi là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền trong việc tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết cải cách TTHC. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, từ đó việc giải quyết TTHC được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh ngày càng được nâng cao, hoạt động giải quyết TTHC được thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.
                                                                                                                                          Minh Đức
Nguồn: 
https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=88364
Các tin liên quan: