Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Lĩnh vực: GIAO THÔNG VẬN TẢI
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: 70.000đ
Nội dung:
File đính kèm: Tải file