Tin nổi bật

tuyên tuyền về chế độ, chính sách người có công

UBND tỉnh họp rà soát kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công

17/09/2019 18:00
 
Ngày 17/9, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.
Thực hiện Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt, triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, triển khai từ năm 2013-2015; giai đoạn 2 từ năm 2017-2018.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến ngày 27/7/2018, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành thực hiện Đề án với tổng số 8.695 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở (gồm 4.512 hộ xây mới; 4.183 hộ sửa chữa). Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ hơn 321 tỷ đồng. So với Đề án được Bộ LĐ-TB&XH thẩm định tại Văn bản số 2134/LĐTBXH-NCC ngày 31/5/2017, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ vượt 641 hộ. Kinh phí hỗ trợ cho các hộ phát sinh được thực hiện bằng nguồn ngân sách cấp tỉnh, huyện và xã hội hóa.
Tuy nhiên, theo kết quả rà soát, báo cáo của các địa phương, số hộ có công đã tự ý thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khoảng thời gian sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đến trước khi triển khai giai đoạn 2 Đề án (từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016) trên địa bàn tỉnh đã phát sinh thêm 756 hộ tại 11/14 địa phương (trừ Cẩm Phả, Cô Tô, Bình Liêu).
Đến nay, có 5 địa phương gồm: Hạ Long, Uông Bí, Hoành Bồ, Đầm Hà, Móng Cái thực hiện hỗ trợ xong cho 197 hộ. Còn lại 6 địa phương gồm: Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà vẫn chưa thực hiện hỗ trợ cho 559 hộ.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, tồn tại, vướng mắc qua thực tế triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại các địa phương. Trong đó, các khâu từ điều tra, rà soát hộ gia đình, người có công với cách mạng đến thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ đối với những hộ phát sinh…
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát tất cả các hộ có công trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện được hưởng chế độ để có phương án xem xét, thẩm định hỗ trợ phù hợp. Trên cơ sở rà soát thống kê của Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng lập đề án báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ LĐ-TB&XH xem xét những trường hợp phát sinh thêm trong giai đoạn tới có tiếp tục được nhận hỗ trợ tiếp hay không.
Đối với 559 hộ phát sinh thêm chưa được nhận hỗ trợ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng bổ sung, báo cáo Ban Cán sự UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh vào cuối tháng 9/2019 để bổ sung kinh phí hỗ trợ kịp thời.
                                                                                                                                    Phạm Tăng
Nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=86371