Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Không quy định
2 Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
3 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
4 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
11 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
12 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa GIAO THÔNG VẬN TẢI 03 ngày 70.000đ
13 Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 01 ngày Không
14 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 60 ngày Không
15 Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 2,5 ngày Không
16 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
17 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
18 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
19 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) LĨNH VỰC THỦY LỢI 7 ngày Không
20 Thẩm định phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã LĨNH VỰC THỦY LỢI 12 ngày
Trang: