Tin nổi bật

Thông tin chế độ, chính sách lao động

Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mần non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019

19/07/2019 17:03
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 và Quyết định số 2916 /QĐ-UBND ngày 19 /7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019;
Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 đối với 2.783 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trong đó: 1.381 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non và 1.402 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/7/2019 đến ngày 17/8/2019 (trong giờ hành chính).
Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhu cầu tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Nguồn: https://quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=85206
Các tin liên quan: