Tin nổi bật

Phát triển kinh doanh, mùa vụ

Quyết tâm xóa nghèo bền vững từ Đề án 196

24/09/2019 10:19
Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã hoàn thành Chương trình 135 để tiến tới không còn xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Đến nay, cùng với sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, việc thực hiện Chương trình 135 đối với các xã, thôn ĐBKK đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Lãnh đạo huyện Bình Liêu kiểm tra hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Đồng Tâm.
Triển khai thực hiện hiệu quả đề án, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch giải ngân vốn cụ thể và đồng bộ. Tỉnh tiếp tục ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn năm nay cao hơn so với mọi năm để hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu, mục tiêu. Cụ thể, năm 2019, bố trí cho Chương trình 135 là 500 tỷ đồng, riêng vốn bố trí cho Đề án 196 là 492,56 tỷ đồng, đạt 164,41% so với vốn Đề án được phê duyệt, nâng tổng số vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện Đề án 196 đến năm 2019 lên 1.037,041 tỷ đồng, đạt 80,68% so với tổng vốn Đề án được phê duyệt cả giai đoạn 2017-2020, bao gồm cả vốn kế hoạch bổ sung theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND.

Cùng với đó, trong tháng 8/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3364/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án 196, theo đó bổ sung danh mục và 72,1 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh là 69,241 tỷ đồng) hỗ trợ xây dựng 10 trường học thuộc 4 địa phương: Ba Chẽ, Hải Hà, Tiên Yên, Hoành Bồ để đạt tiêu chí hoàn thành Chương trình 135 ngay trong năm 2019. Như vậy, tổng kinh phí thực hiện Đề án 196 đã nâng lên thành 1.767,93 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 1.378,031 tỷ đồng.

Trong công tác giảm nghèo, tỉnh đã giao 32,5 tỷ đồng vốn Chương trình 135 để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, Đề án 196 năm 2019, đáp ứng 100% nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất theo đề nghị của các địa phương. Đến nay, vốn đã triển khai thực hiện 23,138 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình 135 là 16,972 tỷ đồng đạt 52,21% kế hoạch giao, vốn đã giải ngân là 5,296 tỷ đồng, đạt 16,29% kế hoạch giao. Theo ước tính 8 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,15%.

Năm 2019, việc phân bổ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội cũng được tỉnh chú trọng thực hiện bằng việc giao 465,1 tỷ đồng vốn Chương trình 135 để thực hiện dự án, công trình hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình 135, Đề án 196. Tới nay, các địa phương đã phân bổ vốn Chương trình 135 cho 351 danh mục công trình. Trong đó, 153 công trình chuyển tiếp và đầu tư xây mới 198 công trình.


Tuyến đường bê tông từ thôn Xuyên Hùng tới bản Đài Van, xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn) được hoàn thiện vào cuối năm 2018 nhờ nguồn vốn 135, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hoá.
Tới nay, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và các sở, ngành, địa phương, diện mạo của các xã, thôn thuộc diện ĐBKK đã ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh. Qua rà soát theo Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 15/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2018, tỉnh đã có thêm 8 xã và 190 thôn (cả thôn trong xã ĐBKK) đạt tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện ĐBKK. Cùng với đó, hiện nay tất cả các địa phương đều xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, quyết tâm cao, phấn đấu hết năm 2019 có thêm 12 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Ông Lý Văn Thành, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, Đề án đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã chủ động cân đối, bố trí nguồn lực và cơ chế vượt trội so với cơ chế chung của cả nước để thực hiện Chương trình 135, Đề án 196. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực Chương trình 135, chúng tôi đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, ban hành và thực hiện Đề án 196, với cơ chế, nguồn lực, lộ trình, giải pháp cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 đưa tất cả các xã, thôn ĐBKK của tỉnh ra khỏi diện này, hoàn thành Chương trình 135. Hiện nay chúng tôi đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình 135 năm 2019 để đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó, sẽ đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án, công trình, mô hình được triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư, hỗ trợ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, kịp thời tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện gắn với trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương theo quy định.
Các tin liên quan: