Tin nổi bật

Tuyên truyền chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019
    Ngày đăng: 28/8/2019     Số lần download: 111
    Dung lượng File: 2 MB     Download

Các tin liên quan: