Tin nổi bật

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung

BHXH thành phố Cẩm Phả tổ chức Hội nghị triển khai BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020

30/08/2019 17:32
 
Ngày 28/8, BHXH Thành phố Cẩm Phả và Phòng Giáo dục đào tạo TP đã tổ chức Hội nghị triển khai BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020.

Quang cảnh hội nghị
 
Năm học 2018-2019, BHXH TP Cẩm Phả, Phòng GDĐT và các trường học đã phối hợp tốt trong triển khai công tác BHYT HSSV, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT toàn thành phố đạt 99,81%, công tác  cấp thẻ BHYT cho học sinh sinh viên chính xác, kịp thời và trước hạn cho HSSV, đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi tham gia khám chữa bệnh BHYT. Việc cấp kinh phí chi thù lao, kinh phí CSSKBD cho các trường kịp thời, chính xác.
Với những đóng góp trong công tác thực hiện chính sách BHYT cho HSSV những năm qua, Tại hội nghị, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã có Quyết định khen thưởng đối với Phòng Giáo dục đào tạo Thành phố, các tập thể, cá nhân ngành GDĐT Thành phố.
Năm học 2019-2020, với sự chỉ đạo của BHXH Tỉnh, Sở GDĐT và UBND TP, BHXH TP tiếp tục phối hợp với Phòng GDĐT triển khai tập huấn, hướng dẫn tới các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác BHYT cho học sinh – sinh viên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.
                                                                                                                               Bạch Dương
nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15658
Các tin liên quan: